Εμφάνιση ιστορικού και έκδοση αναφοράς

1 post

Εμφάνιση ιστορικού και έκδοση αναφοράς

Εμφάνιση ιστορικού και έκδοση αναφοράς κίνησης, θερμοκρασίας και κατάστασης πόρτας (ανοιχτή- κλειστή). Έκδοση αναλυτικής αναφοράς, διαγράμματος ταχύτητας ανάλυσης στάσεων και ανάλυσης θέσεων