Υλικό Εκπαίδευσης TeleDirector™

17 posts

Υλικό εκπαίδευσης του προϊόντος TeleDirector της Wavenet

Επιλέγουμε Χρήστες

Προσθήκη χρηστών

Προσθήκη νέων χρηστών στο λογαριασμό μας, και ορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης για κάθε χρήστη

Οι ομάδες οχημάτων που δημιοιυργήσαμε

Ομαδοποίηση οχημάτων

Διαχωρισμός των οχημάτων σε κατηγορίες μέσω της ομαδοποίησης, για την καλύτερη διαχείρισή τους

Ενεργοποίηση λειτουργίας συναγερμού Park

Λειτουργία συναγερμού Park

Ενεργοποίηση λειτουργίας συναγερμού Park, για λήψη ειδοποιήσεων με email, viber και sms, σε περίπτωση κλοπής ή μετακίνησης του οχήματος εκτός των προκαθορισμένων ωρών

Επιλογές έκδοσης αναφοράς

Εμφάνιση ιστορικού και έκδοση αναφοράς

Εμφάνιση ιστορικού και έκδοση αναφοράς κίνησης, θερμοκρασίας και κατάστασης πόρτας (ανοιχτή- κλειστή). Έκδοση αναλυτικής αναφοράς, διαγράμματος ταχύτητας ανάλυσης στάσεων και ανάλυσης θέσεων