Υλικό Εκπαίδευσης TeleDirector™

19 posts

Υλικό εκπαίδευσης του προϊόντος TeleDirector της Wavenet

Επιλογή στοιχείων συντήρησης

Βιβλίο Συντήρησης

Το βιβλίο συντήρησης είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης των οχημάτων σας

Λίστα Στάσεων

Λίστα Στάσεων

Είναι πολύ χρήσιμο να μπορούμε να δούμε με μία ματιά ακριβώς που έχει κάνει στάσεις ένα όχημα και πόσην ώρα.

Επιλέγουμε Χρήστες

Προσθήκη χρηστών

Προσθήκη νέων χρηστών στο λογαριασμό μας, και ορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης για κάθε χρήστη

Οι ομάδες οχημάτων που δημιοιυργήσαμε

Ομαδοποίηση οχημάτων

Διαχωρισμός των οχημάτων σε κατηγορίες μέσω της ομαδοποίησης, για την καλύτερη διαχείρισή τους

Ενεργοποίηση λειτουργίας συναγερμού Park

Λειτουργία συναγερμού Park

Ενεργοποίηση λειτουργίας συναγερμού Park, για λήψη ειδοποιήσεων με email, viber και sms, σε περίπτωση κλοπής ή μετακίνησης του οχήματος εκτός των προκαθορισμένων ωρών

Επιλογές έκδοσης αναφοράς

Εμφάνιση ιστορικού και έκδοση αναφοράς

Εμφάνιση ιστορικού και έκδοση αναφοράς κίνησης, θερμοκρασίας και κατάστασης πόρτας (ανοιχτή- κλειστή). Έκδοση αναλυτικής αναφοράς, διαγράμματος ταχύτητας ανάλυσης στάσεων και ανάλυσης θέσεων