στάσεις

1 post

Λίστα Στάσεων

Λίστα Στάσεων

Είναι πολύ χρήσιμο να μπορούμε να δούμε με μία ματιά ακριβώς που έχει κάνει στάσεις ένα όχημα και πόσην ώρα.