Τηλεματική

Η Τηλεματική είναι ένας κλάδος της τεχνολογίας που συνδυάζει την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες. Οι εφαρμογές τηλεματικής κερδίζουν συνεχώς έδαφος στο σύγχρονο κόσμο αλλάζοντας ριζικά τους τρόπους επικοινωνίας και μετάδοσης πληροφοριών, και προσφέρονται πλέον στο ευρύ κοινό με μικρό κόστος.

Η εταιρεία Wavenet προσφέρει λύσεις τηλεματικής που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών αλλά και ιδιωτών, που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία και την ασφάλεια των οχημάτων τους, με την εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης και παρακολούθησης. Συνδυάζουν τεχνολογίες GPS / GIS αξιοποιώντας προϊόντα Ελληνικής κατασκευής, με εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης χρησιμοποιώντας ως δίκτυο μετάδοσης τα δίκτυα GSM/GPRS. Με βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που προσφέρουν, τα συστήματα μας είναι:

  • Συστήματα αυτόματου εντοπισμού οχημάτων (AVL)
  • Εφαρμογές διαχείρισης στόλου οχημάτων (Fleet Management Systems)
  • Συστήματα επιτήρησης και πλοήγησης (Navigation and Surveillance)

Το λογισμικό διαχείρισης παρέχεται στους πελάτες:

  • Ως υπηρεσία Wavenet TeleDirector™ για την ολοκληρωμένη διαχείριση στόλου οχημάτων.
  • Ως υπηρεσία Wavenet vsafe™ για την διαχείριση και ασφάλεια ιδιωτικού οχήματος.
  • Ως υπηρεσία Wavenet WaveBus™ για την ολοκληρωμένη διαχείριση στόλου λεωφορείων.

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα Τηλεματικής της εταιρείας μας απευθύνονται σε εταιρίες και οργανισμούς διακίνησης επιβατικού κοινού, μεταφοράς εμπορευμάτων, logistics, ασφάλειας, παροχής υπηρεσιών, εμπορίου, θαλάσσιων συγκοινωνιών, οδικής βοήθειας, ενοικιάσεων μεταφορικών μέσων και υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, αλλά και σε ιδιώτες για το προσωπικό τους όχημα.